Köpevillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Beställning av produkterna sker via Dataliner AB:s webbshop. Ett avtal om köp träffas först när beställningen bekräftas genom en orderbekräftelse via e-post. Produktbilder garanterar inte exakt utseende och egenskaper på produkten. Dataliner AB förbehåller sig rätten att ändra produktinformation, data och priser utan föregående avisering och reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen. Priser visas inklusive moms som standard. Vid eventuella fel i lagerstatus förbehåller sig Dataliner AB rätten att korrigera detta i efterhand.

LEVERANSVILLKOR

Dataliner AB levererar alla produkter och tillbehör inom Sverige i samarbete med olika speditörer. Försändelser som inte har hämtats ut debiteras en expeditionsavgift på 300 kr. Om en försändelse returneras till Dataliner AB på grund av mottagarens frånvaro eller felaktig adress, debiteras en expeditionsavgift på 300 kr.

KÖPARENS ANSVAR FÖR MOTTAGET GODS

Det är viktigt att du (ej plomberade produkter) noggrant kontrollerar dina produkter. Eventuella anmälningar om transportskador måste göras inom sju dagar. Kunden ansvarar för risken vid eventuell retur till Dataliner AB. Vid transportskador uppmanas du att anmäla detta till Dataliner AB.

BETALNINGSVILLKOR

Dataliner AB erbjuder faktura till företag eller organisationer efter godkänd kreditprövning med betalningsvillkor. Kreditprövning alternativt förenklad kreditprövning kan komma att genomföras.

GARANTI OCH REKLAMATIONSRÄTT

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel som fanns i produkten vid leverans. Den täcker inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion eller utseende, såsom uppgradering eller annan konfigurering. Kunden kan använda orderbekräftelse eller kvitto som garantibevis.

FORCE MAJEURE

Dataliner AB är inte ansvariga och befrias från avtal, utfästelser och förpliktelser för händelser som ligger bortom bolagets kontroll (s.k. ”Force majeure”). Följande händelser betraktas som force majeure: arbetskonflikt, myndighetsbeslut, epidemi, naturkatastrofer, transportstörningar, elförsörjningsstörningar, terroristhandling, krig med mera. Denna bestämmelse gäller om force majeure inträffar hos Dataliner AB eller dess leverantörer och samarbetspartners.